• 04.08.2021 11:02

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Борба против тероризмот и радикализацијата: договор за буџет, приоритети за 2021-2027 година

ЕП и Советот постигнаа политички договор за главната алатка на ЕУ за поддршка на земјите-членки во борбата против тероризмот, радикализацијата и сериозниот криминал.

Ова доаѓа како потврда дека Европската унија има високо ниво на безбедност како главната цел на зајакнатиот – Фонд за внатрешна безбедност (ISF). Неговиот буџет од 1,931 милијарди евра за период од 2021 до 2027 година треба да служи за спречување и борба против тероризмот и радикализацијата, како и организираниот криминал и компјутерскиот криминал, но и за помагање и заштита на жртвите.

Ко-законодавците се согласија дека тоа исто така треба да придонесе за подготовка и управување со „безбедносни инциденти, ризици и кризи“.

Поконкретно, новиот фонд за внатрешна безбедност ќе се фокусира на: подобрување на размената на информации меѓу и во рамките на надлежните органи на земјите-членки и соодветните тела на ЕУ, како што е Европол, и исто така со трети земји и меѓународни организации доколку е потребно; интензивирање на прекуграничната соработка, вклучително и заеднички операции во врска со тероризам и сериозен и организиран криминал со прекугранична димензија; овозможување на земјите-членки да се борат и да спречат криминал, тероризам и радикализација, како и управување со инциденти, ризици и кризи поврзани со безбедноста.

На оваа тема Моника Холмаер (ЕПП, ДЕ), известувач, изјави: „Нападите врз Ница, Дрезден и Виена уште еднаш покажаа дека разузнавачките власти имаат вредни информации за ефикасна борба против организираниот криминал како и тероризмот. Прекуграничната природа на овие злосторства бара координиран одговор и соработка на сите надлежни органи. Во своите програми, земјите-членки треба да се осврнат на приоритетите и законите на ЕУ во областа на безбедноста, но исто така и на специфичните недостатоци на земјите, како што е во областа на корупцијата “.

Следните чекори Откако текстот ќе биде финализиран на техничко ниво, тој ќе треба да биде официјално усвоен од парламентот и од Советот на министри.