• 31.07.2021 15:44

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Што содржи инструментот на ЕУ за поддршка на граничното управување и заедничката визна политика?

Фондот ќе поддржи силно и ефективно европско интегрирано управување со надворешните граници, како и заедничка визна политика, за да се обезбеди усогласен пристап за издавање визи и да се олесни патувањето.

Европратениците инсистираа 10% од фондот да биде наменет за визната политика во националните програми. За време на разговорите, преговарачите на Парламентот успеаја да ги зајакнат одредбите за основните права. Акциите спроведени во рамките на инструментот ќе бидат спроведени во целосна согласност со Повелбата за основните права на ЕУ и нејзините меѓународни обврски во врска со основните права, особено принципите на недискриминација и правото да не бидат вратени во земја во која може да се соочите со нехуман третман.

Со цел подобро да им помогне на оние на кои им е потребна меѓународна заштита, Парламентот исто така обезбеди поддршка за мерките за идентификување на ранливи лица и малолетници без придружба. Исто така, ќе се финансира развој на интегрирани системи за заштита на децата на надворешните граници и активности што ги поддржуваат земјите-членки во издавањето визи од хуманитарна основа.

Известувачот Тања Фајон (S&D, SI) изјави: „Во иднина, границите на Европа ќе бидат побезбедни и повеќе центрирани околу луѓето. Со повеќе средства за визна политика, операции за пребарување и спасување и зголемени одредби за основните права – вклучително и заштита на ранливите лица и механизам за упатување – се надеваме дека ќе ги направиме нашите граници похумани.“

Фондот исто така ќе ги поддржи европската гранична и крајбрежна стража, спроведувањето на пристапот кон жариштата и интероперабилноста на различните ИТ системи. Тука спаѓаат системот за влез-излез, информативниот систем за визи, европскиот систем за информации и овластување за патувања, Еуродак како и Шенген-информативниот систем.