• 30.07.2021 08:01

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Европа преплавена со канцероген сусам увезен од Индија, 280 kg увезени во Македонија

ByHristijan Risteski

Jan 27, 2021

Поголемо количество сусам со потекло од Индија за кој европските регулаторни тела утврдиле дека го содржи штетниот пестицид етилен оксид, над дозволената граница, неодамна било уништено од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, а било издадено и решение за повлекување на небезбедниот производ доколку тој евентуално се појави во промет.

– Како контакт-точка за Системот за брзо предупредување за храна и храна за животни (РАСФФ) на Европската Унија, Агенцијата за храна и ветеринарство доби нотификации за увоз на небезбеден сусам по потекло од Индија, во кој е утврдено присуство на резидуи од пестицидот етилен оксид. По приемот на првата нотификација во септември минатата година, инспекциските служби на Агенцијата презедоа мерки во согласност со законските надлежности. Извршена е вонредна инспекциска контрола кај увозникот. Небезбедниот производ во количество од 280 килограми е повлечен од промет и безбедно поништен на депонијата Дрисла. Во вториот случај, при примената нотификација од системот РАСФФ на 6.11.2020 година, инспекциските служби на АХВ направиле контрола во магацините на увозникот на сусам за нашава земја и утврдиле дека небезбедните лотови од производот наведени во нотификацијата не се најдени во магацините, но за да се превенира пласирање на небезбеден производ на пазарот, надлежниот инспектор издал и решение за евентуално повлекување на небезбедниот производ од прометот – се вели во соопштението од Агенцијата.

Земјите на Европаката унија во изминатите неколку месеци се преплавени со контаминиран сусам увезен од Индија, кој содржи канцероген пестицид етилен оксид, поради што голем број производи од сусам се повлечени од пазарот. Инцидентот со пестицидот етилен оксид, со кој е третирано семето од сусам, веќе некое време е предмет на Систем за брза тревога за храна (РАСФФ) меѓу земјите-членки на ЕУ и трети земји. Досега е откриено дека сусамот е произведен во Индија. Минатиот септември беа пријавени многу високи нивоа на етилен оксид во одредени серии семе од сусам со потекло или испратени од Индија кои влегоа во Европската унија и кои се дури 1000 пати повисоки од максималното ниво од 0,05 милиграми на килограм пропишано од Европскиот регулатива. Европската унија заклучи дека ваквата контаминација претставува сериозен ризик за здравјето на луѓето во Унијата, бидејќи етилен оксидот е класифициран како мутаген, канцероген и репродуктивно токсичен и не е одобрен за употреба во производи за заштита на растенијата во Унијата.

Белгија прва предупреди на инцидентот преку европскиот систем за брзо предупредување РАСФФ, проследен со спорните производи вратени на дистрибутерите, а потоа ЕУ ги обврза увозниците да го анализираат дополнително семето со потекло од Индија на границите. Етилен оксидот е безбоен, отровен и запалив гас кој создава експлозивна мешавина со воздух и претставува меѓупроизвод во многу органски синтези. Се користи како пестицид (фумигант) за храна и текстил, за стерилизација на хируршки инструменти и како суровина за подготовка на органски соединенија како што се акрилонитрил, етаниламин, етилен гликол и нејонски сурфактанти. Ова хемиско соединение спаѓа во групата на загадувачи кои можат да предизвикаат хронични заболувања кај потрошувачите за подолг временски период и главно има канцерогени, мутагени или генотоксични својства. За разлика од соединенијата од оваа група, микробиолошките параметри како што се бактериите од родот Salmonella spp, Listeria Monocytogenes, Escherichia coli, бактериски токсини, норовируси или хистамин можат да претставуваат сериозен и акутен ризик за потрошувачите веднаш по конзумирање на производот, особено ако не се добро термички обработени.

Одговорноста за пласирање безбедна храна на пазарот е исклучиво на операторот со храна, а надлежните органи дополнително го надгледуваат развојот на годишните планови за следење на храната и нивното спроведување на внатрешниот пазар и на границите на земјата увозник. Во случај на утврдени неусогласености, производите се чуваат и обично се предмет на безопасно уништување, односно во некои случаи, на микробиолошка неусогласеност, тие можат термички да се обработуваат и повторно да се пласираат на пазарот како нов, безбеден производ . Во случај на повлекување, субјектот мора да ги информира своите клиенти и потрошувачи за видот на неусогласеност и да им ги обезбеди сите информации за идентификување на производот што не е потрошувач, што обично е достапно на веб-страницата на субјектот одговорен за поставување на спорни производи на пазарот.