• 25.06.2021 13:43

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Заеднички настан на ЦБИ и Институтот за стратешки и одбранбени студии од Унгарија

Bysrs-editor

Jun 8, 2021

Вчера се одржа првата сесија од новиот заеднички безбедносен програм помеѓу Центарот за безбедносни истражувања и Институтот за стратешки и одбранбени студии од Унгарија.

На настанот се дискутираше за процесот на радикализација во Западниот Балкан и се постави патоказот кон креирање на нова и соодветна програма за дерадикализација, која ќе биде специфично дизајнирана за да се справи со прашањето на борците повратници од Ирак и Сирија во земјите од Западниот Балкан, со што ќе се даде придонес кон европската и меѓународната безбедност.