• 21.04.2021 09:40

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Започнува меѓународниот форум на креативно културно претприемништво

BySarissa Editor

Nov 30, 2020

Унијата на македонските професионални асоцијации во креативните индустрии (УМПАКИ), денеска и утре организира прв Меѓународен форум за креативно културно претприемништво. Станува збор за настан во кој ќе се промовира креативното претприемништво, ќе се едуцираат учесниците за креативното претприемништво преку интерактивни работилници и ќе се вмрежуваат учесниците со можност за идни партнерства. Поради околностите, настанот ќе се одржува комбинирано со физичко присуство, но и со виртуелно присуство и стриминг во живо.

Дводневната програма ја сочинуваат две форум-дискусии, работилница, една сесија на брзи состаноци („Speed dating“) и две сесии во кои ќе се споделат успешни и добри практики на креативно претприемништво од земјава. За денеска се предвидени дискусии на теми „Креативните индустрии во време на Ковид-19 и важноста на културното креативно претприемништво за земјите од Западен Балкан“ и „Европските практики и предизвици во креативните индустрии и културно креативното претприемништво“. Преку онлајн-платформата ќе говорат повеќе домашни и странски гости – претставници од партнерската организација КЕА од Брисел за промоција на креативното културно претприемништво и креативната индустрија, но и експерти кои имаат искуство и продлабочени знаења на темата креативно претприемништво од повеќе земји од соседството и од Европа. Ќе бидат претставени и успешни практики во креативните индустрии од млади претприемачи од земјава.

За утре е најавена работилницата на КЕА што ќе се фокусира на одржување на креативниот екосистем низ Европа, како и пристап до финансии и креативни бизниси – како да се артикулираат различни извори на финансирање и како да се мешаат јавно и приватно финансирање.

– Преку форумот очекуваме дека ќе се зголеми интересот кај креаторите на политики и останатите клучни засегнати страни за вложување поголеми ресурси и инвестирање во политики и фондови кои би ги поттикнале младите лица кои дејствуваат во областа на културата и креативните индустрии да ги поврзуваат своите ресурси и таленти, а со тоа и директно ќе го применат моделот на креативно претприемништво. Ова ќе влијае директно и во полза на државата при креирање и хармонизација на националните стратегии и акциски планови во насока на културата и економијата.