• 25.06.2021 06:46

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Меѓународната организација за миграција (ИОМ) бара итно запирање на насилството врз мигрантите на надворешните граници на ЕУ

ByJane Jancheski

Feb 11, 2021

Меѓународната организација за миграција (ИОМ) ги повика Европската унија и земјите-членки да преземат итни мерки за запирање на насилството врз мигрантите и бегалците, вклучувајќи ги и децата, на надворешните граници на ЕУ.

ИОМ продолжува да прима извештаи со низа документи што докажуваат кршење на човековите права, како и меѓународни права и конвенции, вклучувајќи ја и Европската конвенција за човекови права.

ИОМ нагласува дека во директна комуникација со мигранти, но и медиуми, тие биле уверени во бруталноста на која биле изложени мигрантите пред да бидат вратени од морските и копнените граници што водат кон ЕУ.

Во соопштението се додава дека алармантната состојба на надворешните граници на ЕУ, ја потенцира потребата од подобрување на политиките за управување со миграција и азил, како и политика за азил.