• 31.07.2021 16:40

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Милијарди евра помош за членките на ЕУ

Европската комисија исплати вкупно 17 милијарди евра на Италија, Шпанија и Полска како прва рата од финансиската поддршка за земјите-членки во рамките на инструментот  СИГУР. Како дел од денешното работење, Италија доби 10 милијарди евра, Шпанија 6 милијарди евра, а Полска една милијарда евра. Откако ќе бидат завршени сите исплати, Италија ќе добие вкупно 27,4 милијарди евра, Шпанија 21,3 милијарди евра и Полска 11,2 милијарди евра.

Оваа поддршка, во форма на заеми дадени под поволни услови, ќе им помогне на овие земји-членки во решавањето на ненадејните зголемувања на јавните трошоци за зачувување на вработеноста. Поточно, тие ќе помогнат да се покријат трошоците директно поврзани со финансирањето на националните шеми за краткорочно работење и други слични мерки што ги воведоа како одговор на пандемијата на коронавирусот, особено за самовработените.

Вкупно може да обезбеди финансиска поддршка до 100 милијарди евра за сите земји-членки. Советот досега одобри финансиска поддршка од 87,9 милијарди евра за 17 земји-членки, врз основа на предлозите на Комисијата. Следните исплати ќе се одвиваат во текот на месеците што следат, по соодветните изданија на обврзници.

Исплатата следува по инаугуративната емисија на социјални обврзници минатата недела од страна на Комисијата, обележана со многу силен интерес на инвеститорот, за финансирање.