• 31.07.2021 17:13

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

МИСИРКОВ: „Во Македонија немат Бугари, Срби и Грци, а имат само Македонци!“

BySarissa Editor

Nov 20, 2020

„Ако и ние милуаме нашата татковина и сами себе, то ние требит да претпочитаме нашите месни македонцки интереси пред обшчебугарските, обшчесрпските и обшчегрцките. Ние требит да создадиме такво положејн’е да немат во Македонија ни бугарцки, ни србцки ни грцки интереси, зашчо тамо немат Бугари, Срби и Грци, а имат само Македонци од словенцки происход и некоји друзи македонцки народности. Нашите интереси требит да си и изучиме и да си  зиашчитуаме сами, а не да и дааме во туг’и раци, за да еклуатираат со нив малите балканцки држаици…“

Крсте П. МИСИРКОВ во „За македонцките работи“