• 30.07.2021 15:30

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Плата или корка леб – Заработка на службите за безбедност

Општо е познато дека службениците за безбедност имаат функција на чувари на виталните вредности – заштита на лица, имот и деловна активност. Не е лесна работа иако сето тоа се вклопува во една реченица.

Службеникот за безбедност бара висока психо-физичка подготвеност затоа што приватните безбедносни услуги се различни, што зависи и од потребите на клиентите на кои им се дадени. Од вработениот се очекува да биде ефикасен, да биде паметен во секоја ситуација и да реагира брзо, бидејќи тој сè уште е чувар на корпоративниот систем. Неговата должност е да го заштити целосниот имот, сите доверени вредности, вклучително и човечки животи и самиот деловен процес, да изврши надзор и контрола на заштитеното подрачје, патролирање, работа во контролната просторија, набудување на надворешните периметри и паркинзите, како и бројни други активности.

Имајќи го предвид степенот на ризик на кој се изложени секој ден, комплексноста на работните задачи, платите треба да се усогласат со тежината, обемот и барањата на работата, што често не е случај, како во нашата земја, така и во земјите од регионот.

Да се ​​биде службеник за безбедност значи да бидете подготвени за предизвици, да стоите храбро пред секоја опасност и да реагирате како ништо да не се случува. Не секој може да го стори тоа, ниту таквата работа треба да биде лесно достапна или „лесно“ да се плаќа. Исто така, општо е познато дека безбедносните службеници во Република Македонија се најниско платени, па се заклучува дека на нивната улога во безбедносниот систем не им се дава доволно значење бидејќи за тоа треба да сведочат постојаните флуктуации на овие позиции како резултат на незадоволството од платите, прекувремената работа , непочитување од страна на работодавачот и други услови за работа. Врз основа на истражувањето на европските земји, заклучивме дека нашите службеници за безбедност сè уште се меѓу безбедносните службеници кои ја добиваат законската минимална плата на месечно ниво и дека, бидејќи има драстични разлики во приходите, постојат некои сличности во ограничувањето на максималната заработка со минимални или просечни плати од други земји.