• 04.08.2021 10:08

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Публикација на Центарот за безбедносни истражувања за аспектите на економското разузнавање

BySarissa Editor

Jan 19, 2021

Заедничкото истражување на д-р Митко Вељуслиев и м-р Силвана Вељуслиев се фокусира на карактеристиките и специфичностите на економското разузнавање.

Економското разузнавање, значи паметно управување со информациите, со цел да се дознае, разбере и да се предвиди
надворешната средина, (клучните конкуренти, правила, трендови …) за да се спречат ризици. Економското разузнавање е тесно поврзано со управување со знаењето и со човечките ресурси, бидејќи луѓето имаат експлицитни и имплицитни знаења кои ќе бидат откриени само ако постои сигурен процес и вистинска мотивација во организацијата. За сите меѓународни играчи, без разлика дали се работи за големи фирми или не-државни организации, економското разузнавање е алатка за конкуренција, како и алатка за
управување на националната безбедност.

Целото истражување можете да го прочитате и да го преземете на следниов линк.