• 27.07.2021 11:14

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Состанок на Центарот за безбедносни истражувања со Институтот за стратешки и одбранбени студии од Унгарија

Bysrs-editor

Apr 30, 2021

Денес претставници од Центарот за безбедносни истражувања остварија онлајн состанок со претставници од унгарскиот Институт за стратешки и одбранбени студии, кој е дел од Националниот Универзитет за јавна служба и унгарското Министерство за одбрана. На состанокот се утврди идниот опсег на работа и заеднички настани, а беа дефинирани и конкретните заеднички области за истражување и соработка.