• 25.06.2021 14:12

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Судски случај за “Кирил и Методиј – Здружение на локалното население во Сер”

Bysrs-editor

May 5, 2021

Здружението „Кирил и Методиј – Здружение на локалното население во Серес “ е основано во декември 2017 година од страна на припадниците на македонското малцинство во Ираклеја, Сер, Грција, со цел да се зачуваат нивниот јазик и култура без никаков политички интерес. Здружението е официјално регистрирано од грчките власти во јануари 2018 година.

Целта на здружението е опишана како „да се зачуваат и популаризираат локалните јазици и херои“ во својата повелба. Сепак, јазикот во повелбада не е специфично наведен. Во март 2018 година, претседавачот г-дин. Јоанис Поуниос изјави за списанието на zдружението дека jазикот наведен во повелбата е македонски јазик.

По изјавата на Претседавачот, Федерацијата на грчко-македонски културни здруженија, која тврди дека Македонија е грчка, поднесе тужба против Здружението до Обвинителството во Сер, тврдејќи дека Здружението Кирил и Методиј – Здружение на локалното население во Серес не делува во согласност со грчките закони. На 14.02.2019 година, Обвинителството побара одземање на регистрацијата обвинувајќи го здружението за обид за создавање заедница со различен јазик и култура.

Првото рочиште за случајот се одржа во Сер на 01.09.2019 година и судот ја укина регистрацијата на здружението. Лидерите на здружението поднеле жалба до Апелациониот суд во Солун на 24/02/2020. Апелациониот суд во Солун го отфрли приговорот на здружението и барањето на Грчката лига за човекови права да интервенира во случајот во јануари 2021 година. Во моментов, здружението планира да ја обжали одлуката до Врховниот суд на Грција (Ариос Пагос).

За време на судската постапка, локалните грчки медиуми објавија огромен број написи со кои се напаѓа здружението. Претседавачот на здружението г-дин. Пуниос посочи дека грчките владини власти шират незамислен терор и угнетување против нив, грчките државни финансиски институции изрекле казни за здружението и многу од основачите се откажале од членството од закани од грчките власти.

Како последица на тоа, на македонското малцинство во Грција не му е дозволено да зборува на својот мајчин македонски јазик и да ја практикува родната култура заради непрекинатите угнетувачки политики на грчката влада.