• 26.07.2021 14:14

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

формална реформа

  • Home
  • „Формирањето на АНБ, е само формална „реформа“ која суштински ништо не промени во државата, туку само не увери дека законите постојат за да се кршат!“

„Формирањето на АНБ, е само формална „реформа“ која суштински ништо не промени во државата, туку само не увери дека законите постојат за да се кршат!“

Одамна веќе (пред 22 месеци колку што веќе постои) утврдивме дека донесувањето на Законот за агенцијата за национална безбедност (АНБ), како и формирањето на самата АНБ, е само формална „реформа“…