• 09.07.2024 12:41

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Month: June 2024

  • Home
  • ЗАТВОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И УСЛОВИТЕ ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ – Гоце Јанчески

ЗАТВОРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И УСЛОВИТЕ ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЈА НА ЗАТВОРЕНИЦИТЕ – Гоце Јанчески

Пенологијата претставува млада научна дисциплина, својот акцент на изучување го става на условите и третманот на деликвентите во казнено поправните установи. Пенолошката наука и пракса создаваат погодна oснова за понатамошно…