• 21.02.2024 07:08

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

(ФОТО) НАСА: Охридско и Преспанско – Пар антички езера

Инструментот на НАСА Imager-2 (OLI-2) на Landsat 9 направи снимка на двете наши најголеми езера – Охридското и Преспанското, на кои доминира природната боја.

Во текстот објавен на сајтот на Земјината опсерваторија насловен како „Пар антички езера“ се вели дека сликата е направена на 19 август 2022 година.

„Охридското и Преспанското Езеро, две од најстарите езера во Европа, се наоѓаат во планинска област долж границите на Македонија, Албанија и Грција. Езерата опстојуваат најмалку еден милион години, а можеби и подолго. Охридското е поголемото и подлабоко од двете, со средна длабочина од 155 метри (509 стапки), додека Преспанското има средна длабочина од 14 метри (45 стапки). Својата долговечност езерата ја должат на одржливата тектонска активност што предизвикува земјиштето под нив да потоне, создавајќи грабени или ниски долини опкружени со раседи. Ова тековно тонење на долините го спречува создавањето на седименти и растителниот свет и претворање на езерата во мочуришта со текот на времето, како што се случува со повеќето езера по неколку илјади години“, се вели во текстот.

НАСА потсетува дека повеќето од милионите езера во светот се стари помалку од 18 000 години и настанале кога глечерите се стопиле на крајот од последното ледено доба. Геолозите класифицираат само 30 езера, вклучувајќи ги Охридското и Преспанското, како „антички“ – дефинирани од некои истражувачи како опстојување на повеќе од еден циклус на ледено доба (најмалку 130 000 години). Геолозите мислат дека околу 20 езера на Земјата, главно пронајдени во грабени, опстојуваат повеќе од еден милион години.

Во објаснувањето на нашите две езера, уште се наведува дека најголем дел од водата во Охридското Езеро доаѓа од подводни извори, но околу 20 проценти од неа се спушта од повисоката надморска височина во Преспанското преку подземните карстни канали.

NASA Earth