• 13.04.2024 17:09

САРИСА

Прв македонски конзервативен портал

Стапката на невработеност во третиот квартал изнесува 14,3 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, во третото тримесечје од 2022 година, активното население во Република Македонија изнесува 808 328 лица, од кои вработени се 693 062, а 115 266 лица се невработени.

Стапката на активност во овој период е 55.2, стапката на вработеност 47.3, а стапката на невработеност изнесува 14.3 проценти